Rubert Perelló, Pere Miquel

Tornar al llistat

Inca, 21/09/1914
Prev. 26/09/1937
Def. 08/04/1997
Fou ordenat prevere dia 26.09.1937. Havia participat en el certamen amb els nº 952, 953, 054, 055, 956, 957 i 958. De 1937 a 1940 restà al Seminari com capellà militaritzat, fins que dai 19.09.1940 passà a la Reserva. Era un gran dibuixant en tinta xinesa i ha deixat difents quadres. Seus són els dibuixos que surten al llibre del Canonge Mn. Joan Quetglas: Lugares y viajes de Cristo en el Evangelio (1939). Anà a Biniamar con Vicari in Capite fins l’any 1942. De 1942 a 1948 Vicari de Santa Maria la Major. De 1948 a 1951 Rector de Pòrtol. De1951 a 1976 Rector de Caimari. Retornava a Inca com Vicari l’any 1976, on hi resta fins a la mort. BOBM 1997, 252. Darder R0535.