Rubí Ferrer, Mateu

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1850
Prev. 19/09/1874
Def. 25/02/1911
Fou ordenat prevere dia 19.09.1874. Dia 31.01.1872 feia son Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Començà l’exercici de son ministeri com Adscrit a la parròquia de santa Eulàlia, de la qual dia 01.12.1876 en fou nomnenar Vicari. Quan es morí el Rector Cerdà fou nomenat Ecònom Arxiprest d’aquella parròquia, però dia 15.04.1902 era nomenat Ecònom de la parròquia de sant Nicolau, càrrec que tingué fins que dia 25.02.1911 que fou nomenat Beneficiat del Concordat per a la Seu, càrrec que li durà poc temps. BOBM 1911, 312. AC 1588. Darder R0540.