Rubí Pocoví, Rafel Ignasi

Tornar al llistat

Montuïri, 21/03/1842
Prev. 28/12/1866
Def. 21/02/1932
Després de fer els primers estudis a Montuïri, l’any 1857 entrava al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 09.07.1863 va fer son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 28.12.1866. Dia 01.02.1867 rebia el nomenament de Vicari in Capite d’Estellencs. Començà l’edificació d’un nou temple que encara resta inacabat. Dia 23.01.1874 va rebre el nomenament per Ecònom de Sineu, on hi restà fins el 1887, fundant diferents associacions catòliques i emprengué la tasca d’afegir el nou absis al temple gòtic d’aquella vila. Participà a les oposicions a Rectoria, li pertocà la de Manacor, on hi restarà fins a la mort. Esbucà l’antic temple gòtic i tingué cura d’aixecar el neogòtic actual, donant nom al nou campanar “Torre Rubí”. Fundà (1894) la Caixa d’Estalvis, que l’any 1933 seria absorbida per la Caixa de Pensions. Fundà el Sindicat Agrícola Manacorense “S’Agrícola”. L’any 1911 creà i dirigí el setmanari social catòlic “El Anunciador”. L’any 1922 rebé la Encomienda de Isabel la Católica. El 1923 fou declarat Fill Adoptiu de Manacor i rebé la Medalla Pro Ecclesia et Pontifice. Té carrers dedicats a Manacor, a Montuïri i a Sineu. Era nebot del dominic exclaustrat P.Benet Pocoví, i prou treballà perque els Dominics retornassin a Manacor. BOBM 1932, 141. GEM XV, 13-14. Fuster 464. Darder R0544.