Rubí Ribot, Antoni

Tornar al llistat

Santa Margalida, 29/09/1905
Prev. 09/06/1929
Def. 14/06/1994
Fou ordenat prevere dia 09.06.1929. Començà l’exercici ministerial com Vicari en la parròquia de Lloret, on hi restà de 1930 a 1934. De 1934 a 1942 fou el Vicari de la parròquia de Petra. De 1942 a 1966 Ecònom d’Ariany. L’any 1966 rebé el nomenament de Vicari de santa Margalida, on hi restà fins a la jubilaciò canònica que li arribà el 1975. Es trobaren entre els seus papers tres escrits que sota la direcció del Sr. Rafel Bordoi, han estat publicats: 1999 En aquell temps... la vila abans de 1925 (I ) l’any 2001 es publicà un segon volum (II) i el 2016 Dites del vicari Rubí, recull de fraseologia popular. (III) BOBM 1994, 440. Darder R0545.