Rubí Socias, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 14/02/1815
Prev. 23/09/1876
Def. 17/07/1942
Acabats els estudis de Batxillerat començà els estudis eclesiàstics en el Seminari de Menorca que havia erigit el Bisbe llucmajorer Dr. Jaume i Garau. Amb ell vingué a Mallorca i aquí les acabà i fou ordenat prevere el 23.09.1876. Dia 25.01.1875 feia son Títol de Patrimoni. Essent seminarista era el Secretari de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Exercí el ministeri en la parròquia nadiua. L’any 1879 atenia pastoralment el Santuari de Cura, havent aconseguit el permís de l’Ajuntament de Palma i l’any 1882 era nomenat Vicari de Llucmajor. Dia 01.03.1888 era nomenat Vicari in Capite de Deià i el 1890 Vicari in Capite de Ses Salines, fent avançar fort ferm la construcció del nou temple. Davant certes dificultats que sorgiren, dia 01.03.1905 presentà la renuncia del càrrec que li fou acceptada, retornant a Llucmajor. Dia 06.12.1897 demanava permís per anar un any a Buenos Aires i fou nomenat Rector de Villa Catalina. Retornat a Mallorca restà com Adscrit a la parròquia nadiua. BOBM 1942, 280. Fiol Nº 981. Sunyer 310. Darder R0549.