Rullan Declara, Ildefons

Tornar al llistat

Palma, 20/04/1856
Prev. 22/05/1880
Def. 27/03/1911
Després d’haver fet el Batxillerat a l’Institut de Balears, l’any 1874 entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 14.05.1877 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere en el Monestir de Santa Clara dia 22.05.1880. Aquest mateix any passava a Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres en aquella Universitat. Són anys que col·labora, amb el seudònim “un estudiant doblegat” en la revista L’Ignorància. L’any 1883 retorna a Mallorca i escriu en la revista Museo Balear manifestant-se com bon coneixedor de la filologia catalana. De 1885 a 1897 pertany al Clergat Castrense i resideix a Barcelona fins el 1903, que retorna a Mallorca i fou nomenat ajudant de la Biblioteca Episcopal i professor del Seminari, ensenyant Retòrica, Poètica i perfecció de llatí. L’any 1905 fou nomenat Professor de Física i Història Natural i dia 20.04.1907 fou nomenat Cronista Diocesà. Es féu molt famosa la traducció al català que féu de El Quixot, que sortí publicada en dos volums (1905 i 1906) a la impremta Reus de Felanitx. Escriví molt en diferents revistes i periòdics, que posterioment foren publicats com llibres: 1884 Ensayo filológico. Método científico aplicado a la lengua mallorquina. 1885 Colección políglota de refranes. Llatí, català, castellà, italià, francés, anglés i alemany. 1899 Apuntes para un vocabulario etimológico mallorquín. Amb Antoni Mª Peña edità Filología de calendario. BOBM 1911, 123; GEM XV, 18-19. Mn.Antoni Pons i Pastor, el 1969, publicà la seva biografia “Mossèn Ildefons Rul·lan i el “Quixot” esbos biogràfic”.