Rullan Frau, Antoni

Tornar al llistat

Sóller, 01/01/1867
Prev. 24/09/1892
Def. 19/03/1911
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892. Dia 10.10.1890 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercí uns quants anys el ministeri a Puerto Rico, retornat a Mallorca restà tota la vida com Adscrit a la parròquia nadiua. BOBM 1911, 108. Fiol, 984. Darder R0575.