Rullan Torres, Bartomeu

Tornar al llistat

Petra, 06/07/1871
Prev. 03/04/1897
Def. 19/08/1932
Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Dia 10.03.1896 feia son Títol de Patrimoni. Restà Adscrit en la parròquia petrera i dia 01.01.1900 rebé l’encàrreg de ser el Director de les Filles de Maria. Dia 09.03.1918 fou nomenat Vicari de la parròquia i hi fou fins dia 22.03.1927. Aquest mateix any començà a celebrar en le Convent de les Religioses Franciscanes i era son Confés, com també de les Franciscanes d’Ariany i de les Concepcionistes de Sineu. Fou col·laborador i corresponsal de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1932, 409. Torrens II, 232. Darder R0586.