Adrover Valens, Macià

Tornar al llistat

S'Horta, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 21/08/1934
Durant 17 anys celebrava la missa als ermitans d’Artà. Fou el Vicari de S’Esgleieta durant 7 anys, morí a S’Horta dia 21.08.1934 BOBM 1934 pág. 321. BOBM 1877, 330, 415; 1878, 217, 410; 1896, 320; 1904, 154.