Bosch Mas, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 08/10/1863
Prev. 18/12/1886
Def. 26/06/1934
Esmerçà els anys de son ministeri fent de Curial al Palau, on es distingí per la seva diligència i delicadesa en el tracte. Morí a Palma dia 26.06.1934 BOBM 1934 pàg. 265-266.