Vic Bennàssar, Rafel

Tornar al llistat

Felanitx, 24/03/1893
Prev. 21/05/1921
Def. 29/01/1945
Començats els estudis al Seminari i tenint forta inclinació a la música com son pare, que era l’organista de la parròquia, el Rector d’Alcúdia, Mn. Mateu Alçamora i Tauler, que era felanitxer, l’any 1907 el nomenà organista d’aquella parròquia fins el 1913, que Mn. Mateu passà de Rector a Pollença i ell com organista suplent a la Seu. Participà al Certamen del Seminari, amb treballs sobre música els anys 1918, 1919, 1920 i 1921. Dia 30.08.1920 feia son Títol de Patrimoni per poder arribar als Ordes Majors. Quan feia tercer de Teologia es presentà a oposicions a la Catedral de Córdoba com Organista i Mestre de Capella, dia 15.04.1921 rebia la col·lació d’aquell Benefici, allà fou ordenat Diaca i dia 21.05.1921 era ordenat prevere. L’any 1924 aconseguí el títol de Llicenciatura en Teologia en la Universitat de Sevilla. El 1929 fou nomenat Professor de piano i solfeig en el Conservatori Oficial de Música, com també ocupà diferents càrrecs en el Seminari i a l’Hospital General de la Província, però desitjant retornar a Mallorca, participà a unes oposicions i dia 15.06.1931 fou nomenat organista de la Seu de Mallorca, càrrec que regentà fins a la seva mort. Quan morí Mn. Alçamora i Tauler (10.09.1933) fou nomenat Custos del Monument de Jesucrist Rei de Sant Salvador (Felanitx). El 1935 fou nomenat Professor al Conservatori de Música i Dansa de Balears fins el 1945. Ha compost multitud de motets, Misses, Petits Oratoris de Lluc, amb lletra de Mn. Andreu Caimari. Déu vos salve Reina i Mare BOBM 1945, 52. GEM XVIII, 115. Rosselló VIII, 408. HDC 1945, 49. AC 1639. Darder V0153. Lluc 1945.