Vicente Cuart, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 13/10/1925
Prev. 29/06/1956
Def. 22/07/2007
Fou ordent prevere dia 29.06.1956 començant a exercir el ministeri com Vicari en la parròquia de Sant Jordi.Dia 17.08.1964 fou nomenat Vicari de la parròquia de la SSma. Trinitat, on hi restà fins que l’any 1968 fou nomenat Vicari de la Sang. Dia 06.02.1985 rebé el nomenament de Vicari a Santa Eulàlia, on hi restà fins que dia 20.10.1989 rebia el nomenament de vicari de Son Sardina. Dia 15.03.2000 li arribà la jubilació canònica i anà com prevere Adcrit a la parròquia de Sant Pius X. BOBM 2007, 466. Darder V0157.