Sabater Morey, Joan

Tornar al llistat

Muro, 31/01/1844
Prev. 29/03/1868
Def. 14/02/1907
Havent fet els primers estudis a Muro, passà a Palma per fer els estudis eclesiàstics. Avançant fermament cap a l’altar, dia 18.05.1864 feia son Títol de Patrimoni. Dia 29.03.1868 rebé l’ordenació sacerdotal i quedà Adscrit en la parròquia nadiua. Quan acabava el mes d’Agost, dia 31, rebé el nomenament d’Assistent de Vicari del lloc de Lloseta i a la mort del Vicari Mn. Pere Josep (07.11.1871) va rebre la titularitat de Vicari in Capite, regentat-la fins dia 06.05.1874, que retornà a Muro com prevere Adscrit i Capiscol d’aquella parròquia. Dia 19.06.1889 va rebre l’encàrrec de Notari eclesiàstic de l’Arxiprestat d’Inca, amb residència a Muro. BOBM 1907, 95. Darder S0006 .