Sacanell Garí, Josep

Tornar al llistat

Palma, 05/07/1917
Prev. 21/04/1940
Def. 18/04/2003
Estudiant al nostre Seminari participà al certamen amb els nº 962 i 963. Anà (1935) a acabar els estudis eclesiàstics (Teologia) a la Universitat Gregoriana de Roma, on aconsegui el títol de Llicenciat en Teologia i hi fou ordenat prevere dia 21.04.1940. Arribat a Mallorca el 1941 fou nomenat Vicari de Sant Nicolau, però en el curs 1940/41 ja s’hagué de fer càrrec de les classes i de la Secretaria del Seminari degut a la manca de salut del Secretari Sr. Sampol. L’any 1949 fou nomenat Vice Secretari i Vice Canceller del Bisbat i dia 12.04.1967 en rebia la propietat. Fou professor de Ciències naturals, Lògica i Crítica i Litúrgia. Després de les preceptives oposicions dia 20.03.1962 prenia possessori de la Canongia de Prefecte de Cerimònies de la Seu, que l’any 2003 canvià per la Dignitat de Capiscol. Morí a la residència de sant Pere i sant Bernat. Donà a la impremta diferents publicacions entre les quals podem subretxar el de 1956: Calendario parroquial-litúrgico para el uso de los fieles..BOBM 2003, 178. AC 1696. Darder S0014 Mm 29.