Sagristà Llompart, Emili

Tornar al llistat

Palma, 11/06/1875
Prev. 31/03/1900
Def. 19/02/1963
Fill d’una família de mariners que habitava la parròquia de Sant Nicolau, ben prest entrà al Seminari perquè volia ser capellà i el Seminari es convertí en la llar de les seves tasques i il·lusions. Dia 17.12.1898 la família feia el Títol de Patrimoni perquè pogués rebre els Ordes Majors i el Capítol de la Seu, donada la seva constant presència, el nomenava Tinent Arxiver i Oficial de la Secretaria Capitular. Dia 31.03.1900 era ordenat prevere per mans del Bisbe Campins. El Seminari, El Palau i la Seu eren els punts de referència del novell prevere. És el soci nº 573 del BSAL. Tota l’activitat que es generà a Mallorca al voltant de l’eclipsi de 1906 trobà forta repercusió en la seva vida i fou nomenat Auxiliar de l’Observatori Astronòmic que aquell any es fundà al Seminari. Dia 01.01.1907 fou nomenat Catedràtic de Física i Química i de Història Natural. El 1910 substituí al professor d’Astronomia i el 1917 n’obtingué la Càtedra. L’any 1913 fou nomenat Vicari in Capite per a l’illa de Cabrera, cessant-ne el 1917. L’any 1925, quan el bisbe Domenech anà a saragossa i s’emportà al Provisor i el Secretari del Bisbat, el Vicari capitular el nomenà Secretari delGovern Eclesiàstic Seua vacant. També aquest any obtingué un Benefici del Concordat a la Seu i deixà la Càtedra de Física i Química, que passà a mans de Mn. Mateu Bosch, però es reservà la d’Astronomia. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Quan l’any 1939 Mn. Bosch passà a Menorca, tornà assumir aquella Càtedra,que conservà fins el 1962, traslladant el Gabinet i el Museu de Ciències Naturals al nou Seminari de Son Gibert. BOBM 1963, 98-99. Sunyer 305-306 GEM XIX, 165. Donà a la imprenta: 1928 La Catedral. Contribución al estudio de su iluminación; 1944 Elementos de Astronomía; 1946 Determinación de la desviación del péndulo en el experimento de Foucault; 1948 La Catedral de Mallorca. Contribución al estudio de su solución arquitectónica; 1949 La Catedral de Mallorca. Un capítulo de su historia antigua. Los corredores de los cirios; 1950 Retablos góticos de la Catedral de Mallorca: el de madera y el de plata; 1952 La Catedral de Mallorca: el enigma de la Capilla de la Trinidad; 1962 Gaudí en la Catedral de Mallorca. Anécdotas y recuerdos. AC 1658. Darder S0025.