Sala Ginard, Miquel

Tornar al llistat

Campos, 08/10/1848
Prev. 19/09/1874
Def. 30/11/1909
Fou ordenat prevere dia 19.09.1874. Dia 25.01.1873 feia son Títol de Patrimini per poder rebre els Ordes Majors. Quedà com Adscrit a la parròquia nadiua fins que el Vicari Mn. Damià Mas renuncià a la Vicaria perquè fos assumida per ell i així fou dia 12.05.1876. Quan morí el Rector Cabrer (1885) fou nomenat Ecònom de Campos fins que arribà el nou Rector, tornant gaudir del càrrec de Vicari fins que dia 25.10.1891 en renuncià per haver entrat al cos de capellans castrenses. Acabats aquests ministeris retornà com Adscrit a la parròquia fins a la mort. BOBM 1909, 222. Reus I, 223. Darder S0029.