Sala Sala, Guillem

Tornar al llistat

Campos, 01/01/1831
Prev. 23/12/1855
Def. 27/07/1911
Fou ordenat prevere dia 23.12.1855. Dia 17.03.1853 feia son Títol de Patrimoni. Començà el ministeri ajudant a son oncle, Mn Dr. Joan Sala, que era Vicari de la parròquia. De 1857a 1863 fou el Vicari in Capite de Santa Eugènia, renunciant per manca de salut i retornant a Campos. L’any 1867 rebé el nomenament de Custos de Sant Joan de la Font Santa. De 1869 a 1880 fou Vicari de la parròquia. Dia 01.11.1880 fou nomenat Ecònom de Llucmajor, on hi restà fins el 01.05.1883. Dia 12.02.1885 rebia el nomenament d’Ecònom de Campos i ho fou fins el 1887, que passà a Palma, com Custos de l’església dels Socors, que el 1890 entregà als PP. Agustins. De 1890 a 1911 fou Director del Temple, quedant Adscrit a la parròquia de la SSma. Trinitat que llavors tenia la seu a l’església de Santa Fe. Deixà manuscrit: El Misionero Romualdo; Memorias sobre la fundación de la Congregación de la Sagrada Familia en el Asilo del Temple de esta Ciudad para el amparo de las niñas huérfanas. BOBM 1911, 231. Darder S0033.