Salas Coll, Jaume

Tornar al llistat

Inca, 11/07/1864
Prev. 22/03/1890
Def. 09/07/1940
Fou ordenat prevere dia 22.03.1890. Dia 17.11.1888 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Començà l’exercici del seu ministeri com Adscrit a la parròquia nadiua, fins que dia 10.03.1920 fou nomenat Vicari de la parròquia inquera, però el 1928 ja tornava ser Adscrit. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1940, 312. Darder S0036.