Salinas Viñals, Javier

Tornar al llistat

València, 23/01/1948
Prev. 23/06/1974
Def. 00/00/0000
L’any 1966 ingressà al Seminari Metropolità de València, essent ordenat prevere dia 23.06.1974 i nomenat Vicari de la parròquia de sant Jaume de Montcada. L’any 1976 passa com Prefecte d’Estudis al Seminari Menor de Xàtiva. El 1978 fou nomenat Consiliari Diocesà del Moviment Júnior d’A.C. De 1979 a 1982 va a la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma per estudiar Ciències de l’Educació i Catequètica. Retornat a València fou nomenat Delegat Diocesà de Catequesi. De 1990-1992 fou el Vicari Episcopal de la Vicaria V. Aquest any defensà la tesi en la Universitat Salesiana. Dia 26.05.1992 fou nomenat Bisbe d’Eivissa, essent consagrat a Eivissa dia 06 de setembre. Dia 05.09.1997 fou nomenat Bisbe de Tortosa i dia 16.11.2012 Bisbe de Mallorca, on hi restà fins dia 08.09.2016 que anava com bisbe auxiliar del Cardenal Cañizares a València.