Sanjenaro Roch, Vicenç

Tornar al llistat

Pi de Vallbona, 22/10/1942
Prev. 18/05/1975
Def. 00/00/0000
Professà en la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors i com tal fou ordenat prevere en el Monestir de La Real, dia 18.05.1975. Començà l’exercici ministerial en la parròquia d’Andratx, que a leshores era regentada pel Missioners de Lluc. El 1979 és el Delegat Diocesà pels Gitanos (Càtitas). 1983 Vicari de Son Roca i servint aquesta parròquia començà un servei pastoral al Col·legi de La Salle, que encara dura i que temporades ha pogut alternar amb l’ajuda a diferents parròquies.