Santmartí García, Miquel

Tornar al llistat

Alcanat (Tarragona), 22/12/1930
Prev. 10/12/1962
Def. 00/00/0000
Dia 10.12.1962 rebia l’ordenació sacerdotal. Dia 21.01.1998 fou Adscrit a la parròquia de El Molinar.