Vicens Llobera, Miquel

Tornar al llistat

Petra, 01/01/1852
Prev. 10/06/1876
Def. 09/02/1918
Després dels estudis al poble passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 11.06.1874 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 10.06.1876. Sens dubte exercia el ministeri a Petra fins que l’any 1891 fou nomenat Vicari de Calvià. Dia 01.12.1896 fou nomenat Vicari de Petra, ja que Mn. Pere Marroig renuncià a la Vicari que regentava al poble. BOBM 1918, 226. FT II, 226. Darder V0162.