Vicens Juan, Pere Joan

Tornar al llistat

Andratx, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 01/01/1925
Essent seminarista passa a Buenos Aires i dia 31.05.1893 la Cúria de Mallorca li dóna l’Exeat perquè pugués ser ordenat en aquella Església. Dia 16.08.1901 ens diu que ja és prevere però no està incardinat a Buenos Aires. Dia 04.01.1904 li donaren les lletres d’excardinació i dia 8 d’Agost s’incardinava en la diòcesi de San Juan de Cuyo. Dia 01.08.1908 fou nomenat Vicari in Capite de S’Arracó, però el 1911 ja tornava ser a San Juan de Cuyo, i en el mes de Juny el Vicari Capitular de San Juan de Cuyo li donava permís “ad beneplacitum” perquè pogués sortir d’aquella diòcesi. BOBM 1904,[101]; 1928,178. Fiol 1138. Darder 0163.