Vicens Gomila, Francesc

Tornar al llistat

Artà, 03/06/1984
Prev. 11/10/2009
Def. 00/00/0000
Fou ordenat prevere en la vila de Campos dia 11.10.2009, començant l’exercici ministerial a les parròquies de Campos i Ses Salines. Dia 17.06.2010 anà com Vicari a les parròquies de Manacor i al servei pastoral de l’Hospital d’aquella ciutat. Dia 29.07.2011 rebia el nomenament de Consiliari diocesà per a l’Esplai. Dia 02.08.2013 fou nomenat Rector del Seminari menor en família i Formador del Seminari Major. En el mes d’Octubre deixava Manacor per passar a Palma per millor exercir els nous càrrecs, anant a ajudar a la parròquia de sant Josep Obrer. En el mes de Juliol del 2015 rebia els encàrrecs, dia 14 de Director de l’Institut de Formació Ramon Serra-Esplai i dia 24 el de Rector de Pollença i Port. Dia 27.11.2017 fou nomenat Vicari Episcopal del Territori. En el mes d’Agost de 2018 hi afegia la parròquia de Búger, que regentà durant un any, mentre va ampliant estudis a la Universitat de l’Església Catalana. Mm 40, 23.