Salom Amengual, Bartomeu

Tornar al llistat

Santa Maria del Camí, 14/10/1888
Prev. 21/12/1913
Def. 20/06/1973
Fou ordenat prevere dia 21.12.1913. Començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua, fins que dia 01.01.1914 fou enviat a Galilea, com capellà d’aquella feligresia. En el mes de Maig fou nomenat Notari eclesiàstic de l’arxiprestat de Puigpunyent amb residència a Galilea. L’any 1928 ja el trobam com Adscrit en la parròquia ciutadana de sant Nicolau i l’any 1940 en fou nomenat Vicari. El 1941 fou nomenat Custos del Cementiri, càrrec que exercí fins a la mort.