Salom Roca, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 05/01/1873
Prev. 24/09/1898
Def. 01/01/1962
Després d’haver fet els estudis a Petra, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 15.10.1896 feria son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors i dia 24.09.1898 era ordenat prevere. Dia 13.01.1899 entrava a la Companyia de Jesús i dia 02.02.1910 feia els Vots Solemnes a Sarrià. Dedicà tota la vida a predicar, confessar i explicar el catecisme. Residí 25 anys a Palma, 18 a Gandia, uns anys a Oriola i dos anys a la Casa d’exercicis de Sarrià. BOBM 1904,100. Darder S0067.