Salom Rosselló, Francesc

Tornar al llistat

Son Sardina, 01/01/1860
Prev. 23/09/1893
Def. 00/00/0000
Anat avançant en els estudis eclesiàstics dia 03.09.1891 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 23.09.1893 i l’any 1898 començà a ser el Rector de l’església de sant Antoniet i ho fou tota la vida. Donà a la impremta diferents Novenes. 1905 Novena a la Sma. Virgen del Carmen. 1908 Triduo a la Sma. Virgen Maria. 1912 Triduo en obsequio de S. Emigio. 1915 Novena a la Sma. Virgen del Carmen. 1918 Novena al glorioso San Antonio Abad. 1921 Vida abreviada de la Beata Catalina Tomàs... Darder S0069.