Salvà Amengual, Francesc

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1888
Prev. 00/00/0000
Def. 27/11/1922
Essent seminarista dia 29.11.1907 fou nomenat Patge del Sr. Bisbe i li fou concedida una Beca per a tres anys. Participà en el certamen presentant un treball sobre la Vida Vegetal, la Història de l’ermita de sant Honorat del Puig de Randa i la del Santuari de la Mare de Déu de Gràcia, com també el treball que posteriorment fou publicat a la Gaceta de Mallorca (1909): “Relación de los sucesos acaecidos en Llucmayor durante la segunda època constitucional” Fou ordenat Diaca dia 08.03.1913 i l’any 1916 fou nomenat Vicari d’Algaida. Sabem que morí a Ariany essent Mestre Nacional d’aquell lloc i estant a punt d’aconseguir el títol de Llicenciat en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. BOBM 1922, 464. Darder S0077.