Salvà Carbonell, Antelm

Tornar al llistat

Llucmajor, 03/05/1863
Prev. 26/05/1887
Def. 02/10/1930
Fou ordenat prevere dia 26.05.1887. Dia 08.11.1884 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Col·laborà, com corresponsal a Llucmajor a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. Exercí el ministeri a Llucmajor, ocupant el càrrec de Vicari a partir de 1891. Quan es jubilà de Vicari, seguí com Adscrit i Primatxer d’aquella parròquia. BOBM 1930, 376.