Verger Ribas, Bernat

Tornar al llistat

Montuïri, 15/09/1874
Prev. 24/09/1904
Def. 16/08/1954
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 28.10.1902 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 24.09.1904 era ordenat Prevere. La seva vida ministerial passà entre la vila nadiua i la veïna de Porreres, on li arribà la germana mort. BOBM 1954, 412. Darder V0130.