Verger Oliver, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 17/12/1870
Prev. 20/03/1896
Def. 03/09/1939
Fou ordenat prevere dia 20.03.1896. Dia 02.09.1889 havia fet son Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de santa Eulàlia amb residència en la barriada de La Soledat. Hi restà fins el 30.11.1910, que anà a la parròquia ciutadana amb el nomenament de Vicari i posseïdor d’un Benefici en aquella parròquia. És sosci del BSAL a partir de 1920. El 15.04.1921 fou nomenat professor de Religió a la Casa de la Misericòrdia. El 1928 també tenia cura de la Confraria de sant Josep de la parròquia. BOBM 1939, 357.