Verger Mas, Rafel

Tornar al llistat

Inca, 17/01/1959
Prev. 20/10/2008
Def. 00/00/0000
Després d’haver fet els estudis pertinents i haver contret matrimoni dia 19.04.1980 amb Valeriana Magdalena Romero Romero, començà els estudis per poder rebre el Diaconat. Dia 25.02.2002 fou nomenat Ministre extraordinari de la Comunió. El 2005 fou nomenat membre del Consell Diocesà de Pastoral. Dia 02.12.2007 fou constituït Lector i Acòlit per a la nostra Església i fou ordenat Diaca en la parròquia de Santa Maria la Major (Inca) dia 20.10.2008. Des de llavors sempre ha estat vinculat a aquesta parròquia i Unitat de Pastoral i a les tasques de la Delegació de Catequesi, tenint cura de la llibreria que aquesta Delegació té en la Casa de l’Església.