Verdera Lladó, Jaume

Tornar al llistat

Campos, 25/10/1864
Prev. 00/00/0000
Def. 12/02/1930
Avançant en els estudis eclesiàstics guanyà unes oposicions a Primatxer a la Seu de Barcelona i allà fou incardinat i ordenat i hi exercí el ministeri, si bé mai oblidà el seu origen campaner. Acollí al jove organista campaner Mn. Bartomeu Ballester perquè pogués fer estudis d’orgue, el posà amb contacte amb els músics catalans, com també bé treballà perquè els PP. Mínims retornassin a l’antic convent de la vila nadiua. Reus II, 281.