Veny Vidal, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 03/10/1940
Prev. 16/06/1973
Def. 00/00/0000
En la primera infantesa entrà al Seminari que prest abandonà per fer altres estudis i dedicar-se al treball civil. Posteriorment reprengué els estudis eclesiàstics i fou ordenat prevere dia 16.06.1973. Començà l’exercici ministerial en la parròquia de Santanyí, on amb facilitat establí fruitosos contactes amb el món musical que allà hi havia i gaudí del gran orgue que aquella parròquia té degut a l’exclaustració del Convent de Sant Domingo de Palma. Dia 08.01.1976 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Jaume, on havia crescut, donat que son pare n’era l’escolà. En el mes de Desembre fou nomenat Vice consiliari provincial de les Conferències de Sant Vicenç de Paül. L’any 1982 fou nomenat Vicari de la parròquia de la Sma. Trinitat, començant també els estudis que el portaran a conseguir el títol Superior d’orgue, al Conservatori Superior de Música de Màlaga el 1985. Aquest mateix any fou nomenat professor titular d’orgue del Conservatori Oficial de Música i Dansa de les Balears. L’any 1983 deixà la parròquia per gaudir d’un Benefici a la Seu, podent ampliar estudis a Milà i Salamanca. El 1991 fou nomenat President de la Comissió d’Orgues Històrics. L’any 2014 deixaren d’existir els preveres “Beneficiats” a la nostra Seu i fou nomenat Canonge, passant, dia 23.01.2016 a la situació de canonge emèrit perquè li havia arribat la jubilació canònica. Ha fet diferents composicions musicals tant per a orgue, com per a Corals. Sunyer 418. GEM XVIII, 73.