Salvà Llompart, Miquel

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1855
Prev. 22/05/1880
Def. 22/12/1918
Després d’haver fet els estudis al poble, passà al seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 28.01.1878 feia son Títol de Patrimoni i dia 22.05.1880 fou ordenat prevere. Començà l’exercici ministerial com Adscrit ern la parròquia ciutadana de sant Nicolau, però aviat retornà a Llucmajor i feia escola a casa seva. L’any 1889 començà a tenir cura de la capella del cementiri, feia de primatxer a la parròquia i començà a treballar en diferents oficis que el Reverend Comú li encarregava: Obrer i Clavari de la Confraria del Sant Nom de Jesús, Conciliari del Cercle d’Obrers Catòlics, Director de l’orquestra parroquial, tenia cura de les Capelles del Pedregar i de Son Julià. Dia 05.10.1901 fou nomenat Rector del santuari de Gràcia i l’any 1908 comprà la Corona Imperial que porta la venerada imatge, traslladà la festa (1910), que tradicionalment es feia dia 25 de març, a la tercera festa de Pasqua que encara se celebra. A més de bon matemàtic també excel·lí com dibuixant, escultor i arquitecte. Posà la primera pedra del Via Crucis que puja al santurari. Projectà les esglésies de les Germanes de la Caritat de Llucmajor, Santa Maria, Binissalem i Vilafranca, de les Missioneres dels Sagrats Cors, la residència dels PP. de la TOR a la Porciúncula, el claustre del Convent d’Artà, la façana de l’Orgue de Llucmajor, com també la del Foment Agrícola Industrial i Comercial de Llucmajor, fou Soci fundador de la Comissió local de la Creu Roja i de La Protectora. BOBM 1918, 486.GEM, XV, 88. HdC 1919, 29. Darder S0092.