Salvà Mercadal, Gabriel

Tornar al llistat

Es Capdellà, 18/08/1895
Prev. 19/07/1925
Def. 14/07/1964
Els anys de formació del Seminari participà en el certamen presentant-hi els nº 975, 976, 977, 978, 979 i 980. Fou ordenat prevere dia 19.07.1925 i en el mes de desembre d’aquell mateix any fou nomenat Custos de l’antic Convent de Mínims de Santa Maria del Camí. Reorganitzà i envigorí tot un seguit d’Associacions,emprengué una tasca educativa entre infants i jovent sobretot en el camp de la música i de la pintura, ajudat per un antic seminarista, fundà un Cor i un estol per fer comèdies al local que li donaren el 1941: “Local Católico Charitas”, que transformà per poder donar cabuda a les nombroses activitats que realitzava, com també a la puixant Acció Catòlica que promovia. Tanta activitat pastoral provocà un cúmul de gelozies a Santa Maria i al Palau, que acabaren amb l’exili a Formentera, en la diòcesi d’Eivissa, i bon prevere com era, ho soportà amb sacerdotal resignació. L’any 1950 passà com Rector Arxiprest de la parròquia de sant Francesc Xavier de Formentera. Ja vell i gairebé cec, retornà a Santa Maria, residint a la casa pairal i entre la gent que tant l’estimava. Celebrava missa cada dia a l’estimat Convent de la Soledat. L’any 1998 un grup d’antics feligresos editaren el certamen que havia presentat el 1919: Estudio histórico de la Iglesia Parroquial de Santa Maria del Camí. També deixà manuscrit “Memoria de la iglesia del Convento”. GEM XXIII, 402. Darder S0095.