Salvà Obrador, Guillem Ignasi

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1837
Prev. 30/05/1863
Def. 04/03/1921
Fou ordenat prevere dia 30.05.1863. Dia 10.06.1861 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercí el ministeri en la vila nadiua i regentà els càrrecs que el Reverend Comú li demanà. BOBM 1921, 207. Darder S0099.