Salvà Salvà, Bartomeu

Tornar al llistat

Llucmajor, 15/08/1867
Prev. 14/03/1891
Def. 04/12/1956
Fou ordenat prevere dia 14.03.1891. Dia 10.09.1889 feia son Títol de Patrimoni. Començà el ministeri com Adscrit en la parròquia nadiua. Dia 11.06.1893 prenia l’hàbit del naixent Ordre franciscà en el Convent de Llucmajor, i que posteriorment esdevindrà el TOR. Feu la professió solemne a Roma dia 13.05.1906, esdevenint-ne el primer ministre provincial (1906-1928). Fou l’artífex de l’estructura i de la consolidació de l’obra fundada per Antoni Ripoll i Salvà (1844-1916). Fou membre fundador de la Majoricensis Schola Lullistica (1935), deixant-nos aquestes publicacions lul·lianes: 1935 Qualiter fidei articuli sicut ratione demostrabiles ex beati Raimundi Lulli sentencia; 1946 Paternidad luliana del “Liber de Benedicta Tu un mulieribus”; 1951 La cronología catalana en la Edad Media y la muerte del Beato Ramon Llull. GEM XV, 92. Darder S0108.