Salvà Vidal, Bernat

Tornar al llistat

Llucmajor, 10/11/1871
Prev. 03/04/1897
Def. 22/04/1956
Entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 25.10.1895 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 03.04.1897 Restà tota la vida Adscrit en la parròquia nadiua i ocupant el diferents càrrecs que li foren assignats, com el de Clavari de l’Obreria de Santa Llúcia que rebé el 1902. BOBM 1956, 267. Darder S0115.