Sampol Antich, Jaume

Tornar al llistat

Inca, 02/09/1895
Prev. 16/03/1918
Def. 18/10/1961
Estudiat el Batxillerat entrà al Seminari. Participà en el Certamen presentant els Nº 681, 682 i 683. Dia 25.06.1917 feis son Títol de Patrimoni per popder ser ordenat prevere. Fou ordenat prevere el 16.03.1918, havent ja començat a ser Prefecte de disciplina i Professor d’Humanitats del Seminari el 1917. L’any 1923 fou nomenat Secretari d’estudis del Seminari, càrrec que desenvolupà fins l’any 1948, que per raons de salut, ho deixà. Donà a la impremta Notas de Sintaxis. BOBM 1961, 283. Darder S0129.