Sampol Rosselló, Jaume

Tornar al llistat

Alaró, 00/00/0000
Prev. 07/06/1873
Def. 01/12/1907
Acabats els estudis al poble, passà al Seminri per fer els estudis eclesiàstics. Dia 14.08.1871 feia son Títol de Patrimoni. Fou nomenat Patge del Bisbe Salvà i rebé l’ordenació sacerdotal a Ciutadella dia 07.06.1873. Passà al Cos de Capellans Castrenses i morí essent Assessor del Vicari General Castrense, BOBM 1907, 382. Darder S0140.