Sancho Sancho, Jaume

Tornar al llistat

Artà, 01/01/1844
Prev. 05/06/1870
Def. 25/06/1906
Acabats els estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i a mesura que s’anava acostant al sacerdoci, dia 06.11.1868, feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 05.06.1870. Quedà Adscrit a la parròquia fins que dia 01.11.1870 fou nomenat Vicari de la parròquia. Poteriorment fou nomenat Notari Eclesiàstic de l’Arxiprestat. BOBM 1906, 136. Darder S0201.