Sancho Sureda de la Jordana, Josep

Tornar al llistat

Artà, 13/08/1885
Prev. 21/09/1912
Def. 01/01/1968
Avançant en els estudis eclesiàstics i acostant-se el moment de rebre els Ordes Majors, dia 06.06.1911 feia son Títol de Patrimoni. Dia 21.09.1912 fou ordenat prevere. Quedà Adscrit a la parròquia nadiua i dia 01.06.1913 rebia el nomenament de Vicari de Sant Llorenç. Prest retornà a Artà i era el Capellà de la Germandat Sindical de Pagesos i Ramaders d’Artà, Vice consiliari de l’Institut Catòlic d’Artà. L’any 1932 fou nomenat Vicari de la parròquia. Dia 08.02.1953 el poble d’Artà li va retre un homenatge recordant els anys que en fou Vicari, els 35 anys de Director de la Congregació Mariana. Després de l’Ofici solemne, que havien presidit les autoritats locals, es descobrí la placa que dóna nom a un dels carrers del poble i acte seguit hi hagué un homenatge al Teatre Principal. BOBM 1968, 83. Darder S0170.