Santaella Muntaner, Francesc de Santiago

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1841
Prev. 11/06/1865
Def. 08/11/1900
Dia 21.06.1863 feia son Títol de Patrimoni. Acabats els estudis eclesiàstics fou ordenat prevere dia 11.06.1865. Començà el ministeri ajudant a la parròquia de Sant Miquel i en la pesta que hi va haver aquell any tingué un comportament més que exemplar, de manera que dia 14.08.1866 la Diputació obrí expedient per concedir-li l’Orde Civil de Beneficiència. Dia 04.12.1865 rebé el nomenament de Vicari d’aquella parròquia i quan morí el Rector, el 1872, en fou nomenat Ecònom. Dia 03.02.1876 entrava a la Seu com Beneficiat i deixava la parròquia de Sant Miquel. Posteriorment (1890) rebé una Canongia de Gràcia BOBM 1900, 422 AC 1567. Darder S0226.