Santandreu Fornés, Bartomeu

Tornar al llistat

Manacor, 15/03/1858
Prev. 23/09/1882
Def. 25/09/1926
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 04.10.1881 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 23.09.1882. Començà l’exercici ministerial en la parròquia manacorina com Adscrit i Capiller de les Ànimes fins que el 1888 passà de Vicari a Son Carrió. De 1901 a 1916 fou Adscrit en la parròquia ciutadana de sant Jaume, sens dubte restà vivint a Palma i ajudant a la dita parròquia.BOBM 1926, 400. Darder S0207. Lluc 1927, 20.