Santandreu Fornés, Pere Joan

Tornar al llistat

Manacor, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 01/12/1901
Sens dubte és germà de l’anterior. Sabem que dia 20.09.1872 rebia els ordes menors. Dia 12.04.1872 feia son Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. El Diaconat el rebé dia 20.09.1873. Dia 01.01.1883 era nomenat Vicari de Manacor. BOBM 1901, 424.