Santandreu Serra, Jaume

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1826
Prev. 00/00/0000
Def. 19/05/1901
Després d’haver fet els estudis al poble passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 28.06.1852 feia el Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Fou Vicari de Manacor i uns anys en fou Ecònom. BOBM 1901, 206. Darder S0220.