Sastre Alonso, Dionís

Tornar al llistat

Sineu, 13/09/1923
Prev. 31/05/1952
Def. 26/08/2006
Fou ordenat prevere dia 31.05.1952. Començà l’exercici ministerial com Vicari en la parròquia de la SSma. Trinitat. Fou professor i Director espiritual de diferents col·legis i Acadèmies de Palma i els dies 21 i 22 de Gener de 1958 participà a les oposicions per a la parròquia de Sta. Tereseta de l’infant Jesús i dia 16.03.1958 el Vicari General li donava possessori de l’única parròquia que hi havia en concurs. Fundà el Col·legi Parroquial. L’any 1961 fou nomenat Delegat Episcopal de Caritas Diocesana. Dia 14.08.1972 rebé una Canongia. De 1988 a 1993 fou el capellà del Monestir de Santa Clara. Tingué cura de fer posar els Vitralls de l’església parròquial de Sineu i en agriment l’Ajuntament, el 2004 li concedó la Pima d’Or. BOBM 2006, 614. AC1700. Darder S0244.