Sastre Barceló, Rafel

Tornar al llistat

Muro, 01/02/1903
Prev. 09/06/1929
Def. 22/11/1964
Després d’haver fet els estudis a Muro, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 31.03.1928 feia son Títol de Patrimoni i dia 09.06.1929 era ordenat prevere. Començà l’exercici ministerial com Adscrit a la parròquia murera, fins que l’any 1953 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Josep de Manacor. Retornà a Muro i allà morí. Darder S0248.