Sastre Bauzà, Joan

Tornar al llistat

Vilafranca, 22/05/1905
Prev. 14/06/1930
Def. 29/03/1964
Passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 22.03.1929 feia son Títol de Patrimoni. Dia 14.06.1930 era ordenat prevere en la capella del Seminari. Començà l’exercici ministerial con Vicari de S’Alqueria Blanca i quan la Vicaria fou erigida parròquia, en fou el primer Rector. Era molt de dretes i tingué seriosos problemes en temps de la República essent empresonat a l’Ajuntament i als Capurxins. Bastí una capella a Porto Petro per poder celebrar-hi la Missa en temps d’estiu. S’hi posà la primera pedra dia 27.05.1954 i dia 03.10.1954 el Bisbe Hervàsd la beneïa. El 1955 hi col·locà una talla de la Mare de Déu del Carme, obra de l’escultor Enric Monjo. Veient que la salut li mancavava el 1958 era nomenat Capellà de la Clínica Mental, però es retirà a Vilafranca, on morí. BOBM 1964, 68. Sunyer 244. Darder S0251.